"De ideale groepsaccommodatie in het hart
van de Limburgse Maasduinen ..."

   

Organisatie

Algemeen
Statutaire naam: Stichting Gemeenschapshuis Wellerlooi
RSIN / fiscaal nummer: 005318439

Contactgegevens
E-mailadres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Website: http://www.luukske.nl
Postadres: Catharinastraat 21, 5856 AS Wellerlooi
Bezoekadres: Catharinastraat 49, 5856 AS Wellerlooi

Doelstelling
In de statuten van de stichting is de volgende doelstelling vastgelegd:

  1. De Stichting heeft tot doel:
  • De oprichting en het beheer van (een) gebouw(en) en terreinen welke voorzien in huisvesting voor alle verenigingen en stichtingen die in Wellerlooi en haar omgeving actief zijn op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatief, sport of cultureel gebied alsmede het signaleren van behoeften op sociaal-cultureel gebied en daarop stimulerend en ondersteunend reageren;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  1. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het zelf of met (een) andere organisatie(s) organiseren, initiëren en stimuleren van activiteiten op sociaal-cultureel en maatschappelijk gebied, welke bijdragen aan een verbetering van de leefbaarheid in Wellerlooi en haar directe omgeving.
  1. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bij liquidatie van de stichting moet conform de statuten een eventueel batig saldo worden aangewend voor een zoveel mogelijk analoog doel zoals beschreven in de doelstelling van de stichting.

Bestuur

Samenstelling bestuur: 

De heer M.J.J.J.M. Bergmans (Voorzitter)
De heer M.E.P. Martens (Secretaris/penningmeester)

Mevrouw M.J.G. Fleuren-Nabuurs (Bestuurslid)
De Heer G.L.A. Deckers (Bestuurslid)
De Heer E.J.H.M. Janssen (Bestuurslid)
De Heer H.L. Simons (Bestuurslid)
Mevrouw E. Rongen-Kersbergen (Bestuurslid)
Mevrouw R. Arts (Bestuurslid)
Mevrouw J. Roelofs (Bestuurslid)


Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: Nee

Toelichting vergoeding bestuur
In de statuten van de stichting is het volgende vastgelegd:

"De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten."

Toelichting vergoeding overige medewerkers
Voor het schoonmaken van haar faciliteiten maakt de stichting gebruik van vrijwilligers. Deze ontvangen maximaal een vrijwilligers vergoeding conform, artikel 2 lid 6 Loonbelasting en artikel 3.96 letter c Wet inkomstenbelasting.